logo F1online.skF1online.sk

FIA objasnila zákaz politických stanovísk, najhoršie predtuchy jazdcov sa nenaplnili

FIA
© LAT Images/Pirelli F1 Press Area
Tomáš Masár
Tomáš Masár19. 2. 2023

O zákaze politických, náboženských a osobných stanovísk zo strany FIA sa toho popísalo viac než dosť. Zatiaľ čo mnohí pretekári videli v nariadení snahu Medzinárodnej automobilovej federácie jazdcom „zapchať ústa“, iní považovali celú vec za nedorozumenie, ktoré sa ešte určite dá na pravú mieru.  Práve druhá skupina pilotov mala našťastie pravdu.

FIA zaslala ešte v piatok tímom dokument s názvom „Usmernenie k princípu neutrality“, kde stojí, že „jazdci môžu slobodne vyjadrovať svoje názory na akúkoľvek politickú, náboženskú alebo osobnú záležitosť pred, počas a po medzinárodnej súťaži, a to vo svojom voľnom čase a mimo rámca medzinárodnej súťaže.“

Čo to vlastne znamená? Článok 12.2.1.n Medzinárodného športového kódexu, ktorý to bližšie špecifikuje, uvádza, že jazdci nemôžu robiť politické, náboženské a osobné vyhlásenia počas prehliadky jazdcov, národných hymien štátov, predsezónnych a posezónnych skupinových fotografií jazdcov či počas pódiových osláv.

Pretekári sa však svojimi názormi môžu prezentovať na sociálnych sieťach a v rozhovoroch pre médiá, vrátane tlačových konferencií FIA, počas ktorých ale môžu odpovedať len na otázky akreditovaných novinárov.

V dokumente sa ďalej píše, že jazdec môže za istých okolností konať v rozpore s článkom 12.2.1.n, no aby tak mohol urobiť, musí najprv, najmenej štyri týždne pred „príslušným podujatím“, FIA požiadať o povolenie. Tá pilotovi môže, ale aj nemusí vyhovieť. Jazdec tiež môže federáciu požiadať o povolenie aj neskôr, no môže tak učiniť iba vo výnimočných prípadoch.

O tom, či sa niektorý z pretekárov dopustil porušenia pravidiel, budú rozhodovať komisári. Za porušenie nariadenia sa bude s istotou považovať akékoľvek vopred neschválne komentovanie miestnej, regionálnej alebo národnej vlády alebo napríklad čokoľvek kritické alebo nepriateľské voči náboženskému alebo duchovnému presvedčeniu iných.

Hovorca FIA sa k usmerneniu o zákaze politických, náboženských a osobných vyhlásení vyslovil nasledovne:

„Účastníkom medzinárodných súťaží bol vydaný pokyn, ktorý stanovuje rozsah decembrových aktualizácií Medzinárodného športového kódexu FIA. Aktualizácie upevňujú dlhodobý záväzok FIA chrániť neutralitu motoršportu a zaistia najmä neutralitu počas kľúčových momentov všetkých súťaží v motoršporte, ako sú pódiové ceremónie, národné hymny a oficiálne aktivity na trati. Neukladajú sa žiadne ďalšie obmedzenia pre jednotlivcov vyjadrovať svoje názory mimo týchto časov.“

„Pokyn nemení článok 12.2.1.n Medzinárodného športového kódexu FIA. Bolo však potrebné poskytnúť samostatný dokument s usmerneniami, aby sa uľahčila implementácia princípov neutrality v mnohých rôznych disciplínach motoršportu.“

Súvisiace články

Diskusia