logo F1online.sk

Aké sú teda pravidlá ohľadne bodovania?

Max Verstappen
© Twitter/Red Bull
Matúš Pavlík
Matúš Pavlík9. 10. 2022

Max Verstappen sa stáva tak trochu expertom na získavanie titulov za nejasných okolností. Vlani v Abú Zabí sprevádzala zisk jeho prvého titulu kontroverzia, v tomto roku zas zmätok. Ako sa ukázalo, tak len málokto rozumel pravidlám, ktoré sa po minuloročnom fiasku v Spa menili. A podľa nášho skromného názoru, málokto im bude rozumieť aj po dnešku, hoci nám aspoň boli vysvetlené.

Ako je možné, že sa udeľovali plné body, keď sa odjazdilo len 28 kôl z celkových 54? Nuž, začnime najprv tým, ako sa udeľujú body v prípade nedokončenia a neodjazdenia celej dĺžky pretekov. Toto totiž viedlo k počiatočnému zmäteniu.

Ako vidíte aj v grafike nižšie, ktorej tvorcom je britská televízia Sky Sports, takéto body sa udeľujú jazdcom v prípade nedokončenia pretekov a neabsolvovania celej ich dĺžky. Ak líder odjazdí aspoň dve kolá v pretekovom tempe (nie za safety carom alebo počas fázy VSC) až 25 percent ich dĺžky, udeľujú sa štvrtinové body presne podľa tabuľky. Ak odjazdí 25 až 50 percent, udeľujú sa polovičné body a ak odjazdí 50 až 75 percent, tak trojštvrtinové body. V prípade odjazdenia 75 a viac percent, to bude plný počet bodov.

Sky Sports

Zatiaľ je to asi jasné. Otázka teda znie, ako mohol Max Verstappen dostať na VC Japonska plný počet bodov, keď sa odjazdilo len niečo vyše 50 percent ich dĺžky? Nie ste jediní, ktorí ste zmätení a takto sme očividne našli v pravidlách medzeru, ktorú asi bude treba zaceliť.

Tieto štvrtinové, polovičné a trojštvrtinové body sa totiž vzťahujú len na prípad, keď preteky začnú, budú prerušené a potom sa už nereštartujú. Ak teda preteky začnú, prerušia sa a potom pokračujú (bez ohľadu na počet odjazdených kôl v rámci časového limitu), udelia sa plné body.

„Keď sú preteky prerušené v súlade s článkom 57 a nemôžu pokračovať, bude sa udeľovať počet bodov na základe nasledujúcich kritérií,“ uvádzajú športové pravidlá. Tie potom pokračujú vysvetlením, koľko bodov sa udelí v jednotlivých prípadoch, čo môžete vidieť v priloženej grafike.

Problém teda je, že preteky sa dokončili, síce sa kvôli časovému limitu neodjazdila celá ich vypísaná dĺžka, ale fakticky boli dokončené. V prípade, že preteky sú prerušené, ale potom reštartované a dokončené pod časovým limitom, TAK NEZÁLEŽÍ, koľko kôl sa v rámci tých pretekov odjazdilo.

Inými slovami, týmto nám FIA chce povedať, že pokojne stačilo preteky reštartovať o 9:55 nášho času, odjazdiť jedno kolo po zelenej vlajke, dokončiť ich pod časovým limitom a potom udeliť víťazovi plný počet bodov.

Súvisiace články