logo F1online.skF1online.sk

Haas odmieta vrátiť Uralkali požadované sumy, naopak, žiada náhradu ušlého zisku

Nikita Mazepin
© Facebook/Haas
Matúš Pavlík
Matúš Pavlík14. 4. 2022

Vstupuje tím Haas do ďalšieho sporu so svojim bývalým titulným sponzorom? V roku 2019 narazil americký celok na detinské počínanie Rich Energy, avšak spor bol urovnaný mimosúdne. V prípade Uralkali o tri roky neskôr to však už môže byť inak. Podľa informácií portálu Motorsport.com totiž Haas odmieta vrátiť peniaze, ktoré od neho Uralkali požaduje.

Stajňa z Banbury sa s ruskou spoločnosťou oficiálne rozišla 5. marca. Vo svetle udalostí na Ukrajine a ruskej agresie voči svojmu susedovi sa v Haase promptne rozhodli odstrániť zo svojich áut logá ruskej spoločnosti i ruskú trikolóru, do ktorej bol monopost VF-22 odetý. Pár dní nato s Rusmi formálne ukončili spoluprácu.

Reakcia na seba nenechala dlho čakať. Uralkali adresovalo tímu oficiálnou cestou list, v ktorom požadovalo vrátenie všetkých peňazí, ktoré v roku 2022 na účet Haasu odoslali. „Keďže väčšina sponzorských prostriedkov pre sezónu 2022 už bola prevedená na tím a vzhľadom na vypovedanie sponzorskej zmluvy pred prvými pretekmi novej sezóny, nesplnil Haas svoje záväzky voči Uralkali v ročníku 2022. Spoločnosť Uralkali požiada spoločnosť Haas o okamžité navrátenie prijatých súm,“ uviedla ruská spoločnosť vo svojom stanovisku.

Rusi následne adresovali do Banbury list, v ktorom spochybnili právo svojho bývalého partnera na vypovedanie zmluvy a tiež požiadali o vrátenie sumy 12 miliónov eur, ktoré už boli vyplatené.

Motorsport.com teraz prišiel s informáciou, že Haas vo svojej odpovedi poslal Uralkali „do teplých krajín“. „V liste adresovanom ruskej spoločnosti, kópiu ktorej získal portál Motorsport.com, trvá americká stajňa na tom, že mala právo na ukončenie sponzorskej zmluvy, podľa ktorej Uralkali nesmie ‚ublížiť, priviesť do sporu, zosmiešniť či zhoršiť dobrú povesť alebo obraz Haasu.‘“

Haas tvrdí, že Mazepinove väzby na Kremeľ, spoločne so sankciami uvalenými Európskou úniou, dali stajni právo využiť túto zmluvnú doložku. Problém však môže byť v tom, že v čase vypovedania kontraktu ešte na Mazepinovcov žiadne sankcie uvalené neboli. Tie prišli „až“ o pár dní neskôr.

V liste ďalej Haas rozvádza svoje argumenty, prečo nemajú povinnosť tieto prostriedky vrátiť. „Podľa ustálenej rozhodovacej praxe a právnej vedy nie je strana, ktorá zmluvu vypovedala z dôvodu jej porušenia druhou stranou, povinná vrátiť to, čo už na základe plnenia zmluvy dostala.“

„Žiadosť Uralkali o vrátenie sumy 12 000 000 eur je preto neopodstatnená,“ uviedol Motorsport.com citujúc oficiálny list Haasu.

Americký celok pritom uviedol, že má nielen právo ponechať si už vyplatené peňažné čiastky, ale tiež na náhradu ušlého zisku, ktorý by podľa ich názoru dosiahol, keby spolupráca pokračovala. Takže Haas nielenže odmieta Uralkali vrátiť dvanásť miliónov, ale naopak, požaduje vyplatenie ďalších osem ako náhradu ušlého zisku.

Vraj kým túto sumu nedostane, uplatní si zádržné právo na jeden z monopostov VF-21, ktorý malo podľa zmluvy dostať Uralkali. Je bežné, že v takýchto kontraktoch si strany dohodnú, že originálny monopost získa jedna zo strán v rámci vzájomného plnenia. „Pokým nebude Haasu vyplatená uvedená suma, nemá spoločnosť Haas povinnosť dodať monopost Formuly 1,“ cituje z listu Motorsport.com.

Ten ide ešte ďalej a uvádza, že podľa jeho zdroja z Haasu odmieta tím zaplatiť mzdu Nikitovi Mazepinovi za čas, ktorý v roku 2022 pre stajňu odpracoval pred zrušením zmluvy.

„Postoj Haasu údajne vyvolal v Uralkali údiv, zdroje hovoria, že Rusi ‚nemôžu uveriť‘ neochote dodať monopost, vyplatiť peniaze a ešte požadovať náhradu ušlého zisku,“ uviedol Motorsport.com.

Jeden zo zdrojov portálu uviedol: „Každý rozumie tomu, že svet sa nachádza v zložitej situácii, ale je absolútne smiešne tvrdiť, že Haas má právo ponechať si sumy vyplatené zo zmluvy, ktorú jednostranne vypovedal bez toho, aby poskytli svoje zmluvné plnenie.“

„Zdá sa, že im nevadí míňať ruské peniaze – a žiadať ďalšie –, pričom nechcú okolo seba žiadnych Rusov.“

„Je to skutočne šokujúce zaobchádzanie voči titulnému sponzorovi, ktorý vstúpil počas minulej sezóny, kedy tím nutne potreboval zdroje. Pritom išiel ešte nad rámec svojich zmluvných povinností, keď ponúkol vyplatenie dodatočných bonusov zamestnancom tímu, aby dosiahli ešte lepšie výsledky,“ cituje Motorsport.com zdroj vraj blízky Uralkali.

Motorsport.com požiadal obe zúčastnené strany o vyjadrenie aj oficiálnou cestou. Zástupcovia Uralkali a Nikita Mazepin sa k veci odmietli vyjadriť, tím Haas v čase uverejnenia článku neodpovedal.

Zdá sa, že celú záležitosť rozuzlí až súd.

Súvisiace články

Diskusia