logo F1online.skF1online.sk

Odvolanie Mercedesu možno nie je také beznádejné

Lewis Hamilton
© Mercedes
Milan Kubala
Milan Kubala13. 12. 2021

V tejto sezóne sa bojovalo o jazdecký šampionát na trati, v zákulisí aj pred kamerami, nuž a teraz si k tomu pridáme bájny zelený stôl. Mercedes sa chce totiž voči rozhodnutiam Michaela Masiho odvolať, keďže pokynmi, ktoré sú údajne proti pravidlám, ovplyvnil priebeh veľkej ceny a tým zvýhodnil jednu stranu. A hoci komisári v nedeľu zamietli protest, Mercedes má stále nemalú šancu vyhrať.

Vysvetlenie vo verdikte komisárov malo dosť ďaleko od uspokojivého. V Mercedese si to zrejme uvedomujú a práve preto sa rozhodli informovať FIA o svojom úmysle odvolať sa v tejto veci. V oboch námietkach majú totiž priestor na to, aby si presadili svoje.

Päť áut z ôsmich

Mercedesu v prvom rade prekážalo, že Michael Masi pred reštartom nepovolil všetkým ôsmim autám o kolo pozadu, aby sa predbehli a vrátili do prvého kola. Namiesto toho to umožnil len piatim monopostom, ktoré oddeľovali Lewisa Hamiltona od Maxa Verstappena.

V článku 48.12 Športových pravidiel F1 sa však píše o procedúre reštartu nasledovné: “Ak správca okruhu uzná, že je to bezpečné a cez oficiálny informačný systém bude súťažiacim rozposlaná správa “AUTÁ O KOLO POZADU SMÚ TERAZ PREDBIEHAŤ”, od všetkých monopostov, ktoré od lídra pretekov dostali kolo, sa bude požadovať, aby predbehli autá v prvom kole a bezpečnostné vozidlo.”

Otázka znie: Mali byť naozaj prepustené všetky pomalšie monoposty? Tu sa to mierne zamotáva. V prvom rade treba zdôrazniť, že riaditeľstvo pretekov vôbec neposlalo tímom správu “AUTÁ O KOLO POZADU SMÚ TERAZ PREDBIEHAŤ”. Namiesto toho sa objavila informácia, že predbiehať smie len vybraných päť áut.

Keďže nebola naplnená prvá podmienková časť pokynu, tá druhá, ktorá z nej má vyplývať, je nu-lit-ná. Podľa tohto výkladu teda nedošlo k porušeniu kvôli tomu, že by sa nepredbehlo všetkých osem áut. K porušeniu pravidiel však mohlo dôjsť preto, že Michael Masi zverejnil takú správu, ktorú mu Športové pravidlá F1 nikde neumožňujú zverejniť a taktiež nepostupoval podľa procedúry, ktorú prikazuje článok 48.12.

Komisári vo verdikte navyše akoby opomenuli celú túto časť, nikde sa vyslovene nevyjadrujú voči námietke, že riaditeľ pretekov pustil len päť monopostov a nezdôvodňujú, prečo to mohol spraviť — ak to vôbec mohol spraviť. Celé vysvetlenie akoby sa točilo okolo druhej výčitky Mercedesu.

O kolo v predstihu

Mercedes argumentoval opäť tým istým článkom 48.12, v ktorom je ešte uvedené: “Ak už správca okruhu nepovažuje prítomnosť bezpečnostného vozidla za nevyhnutnú, akonáhle posledné auto zaostávajúce o kolo predbehne lídra, v nasledujúcom kole sa safety car vráti do boxov.”

Prečo by riaditeľ pretekov nemusel splniť tento pokyn? Poďme pekne po poriadku. Komisári sa v prvom rade odvolávajú na článok 15.3, ktorý vraj na to dáva riaditeľovi pretekov právomoc: “Správca okruhu bude pracovať tak, že všetko bude neustále konzultovať s riaditeľom pretekov. Riaditeľ pretekov bude mať nadradené slovo v nasledujúcich veciach a správca okruhu smie rozdávať pokyny týkajúce sa ich len po dohode s ním.” Nasleduje výpočet položiek, v ktorých má mať riaditeľ pretekov “nadradené slovo”. Ide aj o využívanie bezpečnostného vozidla.

Ak si však celý tento článok prečítame ešte raz, musíme sa zamyslieť, nad čím má vlastne ten Masi nadradené slovo? Nie je to náhodou tak, že riaditeľ pretekov má nadradené slovo nad správcom okruhu v tom zmysle, že má právo jeho pokyny nahradiť svojimi, ak si myslí, že by došlo k porušeniu pravidiel?

Alebo má Masi nadradené slovo nad všetkými článkami, ktoré pojednávajú o bezpečnostnom vozidle? Ak by to tak bolo, mohol by si Masi zmyslieť čokoľvek, safety caru udeliť akýkoľvek pokyn a bolo by to v poriadku. To by bola právomoc takmer na božskej úrovni, s ktorou by mohol ovplyvňovať preteky podľa svojej ľubovôle. Komisári si myslia, že to aj môže.

Nuž a verdikt skloňuje ešte aj článok 48.13. “Bezpečnostné vozidlo musí opustiť trať na konci toho kola, v ktorom sa zobrazí správa ‘bezpečnostné vozidlo opustí trať v tomto kole’,” stojí v ňom. Komisári majú zato, že tento článok je nadradený článku 48.12, a teda aj procedúre, podľa ktorej má prebehnúť reštart.

Avšak prečo by mu mal byť nadradený? Všetky pravidlá sú si rovnocenné, pokiaľ nie je vyslovene uvedené. Komisári píšu: “Hoci článok 48.12 nebol aplikovaný v plnej miere, v súvislosti s tým, keď sa bezpečnostné vozidlo vracia do boxov na konci nasledujúceho kola, ho článok 48.13 upravuje a akonáhle sa zobrazí správa ‘Bezpečnostné vozidlo v tomto kole’, je prikázané stiahnuť bezpečnostné vozidlo na konci daného kola.”

Tomu ani nikto neprotirečí. Ak sa zobrazí daná správa, safety car musí do boxov. Avšak má tak spraviť až v nasledujúcom kole po tom, keď sa predbehnú autá o kolo. Pravidlo 48.13 neodpovedá na otázku, prečo dal riaditeľ pretekov predčasne pokyn, aby sa bezpečnostné vozidlo stiahlo z trate.

Ak by sme chceli špekulovať o čosi viac a nejako dať Masimu za pravdu, mohli by sme opäť použiť výrokovú logiku. “…akonáhle posledné auto zaostávajúce o kolo predbehne lídra, v nasledujúcom kole sa safety car vráti do boxov”. Posledné pomalšie auto však lídra nikdy nepredbehlo — od Masiho nedostalo povolenie —, teda nebola naplnená podmienka a safety car tým pádom nemusel čakať ešte spomínané extra kolo. Michael Masi preto tvrdí, že namiesto toho bol aplikovaný spomínaný článok 48.13.

Opäť vysvitlo, že Športové pravidlá F1 sú písané dosť šalamúnsky a v niektorých prípadoch umožňujú taký či onaký výklad. Musíme si preto počkať na rozhodnutie Medzinárodného odvolacieho súdu FIA, ktorý bude musieť celú vec prejednať, ak Mercedes spíše a odošle svoj protest. A ak ho aj nevyhrá, snáď sa dočkáme ujasnenia pravidiel.

Súvisiace články

Diskusia