Renault s protestom uspel, Racing Point potrestaný | Magazín F1 - F1online.sk

Renault s protestom uspel, Racing Point potrestaný

Sergio Pérez
zdroj: BWT Racing Point F1 Team

Po dlhých týždňoch od prvého protestu Renaultu proti Racing Pointu komisári vyniesli verdikt. Vo všetkých troch veľkých cenách, v ktorých Racing Point nasadil kontroverzné brzdové kanáliky, komisári uznali ružový tím vinným z porušenia pravidiel.

Medzinárodná automobilová federácia v rozsiahlom odôvodnení konštatuje, že Racing Point skutočne nie je majiteľom dizajnu brzdových kanálikov, a to aj napriek tomu, že vie popísať celý proces, ako k ich skonštruovaniu došlo.

Komisári majú zato, že duševným vlastníkom je stále Mercedes, a o samotný prvotný dizajn sa postaral on. A aj ten je súčasťou procesu vývoja auta, podľa komisárov dokonca oveľa dôležitejším. Zásluhy Racing Pointu sú pri konštruovaní brzdových kanálikoch malé v porovnaní so zásluhami Mercedesu.

Vo verdikte sa tiež píše, že Racing Point mal už v roku 2019 a rovnako tak v marci tohto roka, keď bola FIA na návšteve továrne v Silverstone, šancu bližšie sa informovať o tom, či nasadenie brzdových kanálikov z roku 2019 bude povolené, a tiež do akej miery je povolené ich skopírovať. Už vlani sa totižto vedelo, že brzdové kanáliky pribudnú na zoznam súčiastok, ktoré si tímy musia navrhnúť a skonštruovať sami. Racing Point však možnosť bližšie sa informovať nevyužil.

Dôležitou časťou rozhodnutia je konštatovanie, že tohtoročný Racing Point, resp. jeho brzdové kanáliky, sú plne v súlade s technickými pravidlami pre túto sezónu. To znamená, že komisári Racing Point nepotrestali diskvalifikáciou, ako by tomu bolo v prípade porušenia Technických pravidiel F1. Podľa rozhodnutia došlo len k porušeniu športových regulí, a teda tresty sú miernejšie.

Racing Pointu je za Veľkú cenu Štajerska udelená pokuta 200-tisíc za každé auto, spolu 400-tisíc eur. Rovnako za každé auto bude stajni v konštruktérskom poradí strhnutých 7,5 bodu, teda spolu 15 bodov. Keďže Racing Point získal na VC Štajerska len štrnásť bodov, bilancia tímu na týchto pretekoch bude fakticky -1 bod. Pohára jazdcov sa strhnutie bodov netýka. Na nasledujúcich veľkých cenách, ktoré sú tiež súčasťou protestu, dostal Racing Point napomenutie.

Rozhodnutie je napokon pomerne mierne, no aj na to majú komisári svoje dôvody. V pravidlách nebolo dostatočne dôkladne ozrejmené, ako môžu tímy naložiť so súčiastkami, ktoré odoberali od iných tímov v roku 2019 a ktoré sa v tejto sezóne dostali na zoznam súčiastok, ktoré si každý musí vyrobiť sám. Ďalej si FIA vyčíta aj to, že na návšteve továrne na začiatku sezóny nevenovala dostatočnú pozornosť brzdovým kanálikom, čím mohol tím nadobudnúť pocit, že jeho auto je v poriadku.

FIA rovnako uznáva, že Racing Point mohol postupovať a dosiahnuť rovnaký výsledok tým, že by si súčiastky súpera odfotografoval a reverzným inžinierstvom si ich zostrojil. Keďže však mal vlani k dispozícii aj spomínané súčiastky, tak si tento krok uľahčil.

Nuž a v neposlednom rade komisári ocenili, že Racing Point bol vo všetkom otvorený a bol skutočne presvedčený, že koná v súlade s pravidlami. Komisári vzali do úvahy aj to, že na vedomosti, ktoré Racing Point získal v roku 2019, nemôže len tak zabudnúť, preto pri vývoji kanálikov musel byť ovplyvnený tým, čo už v minulosti videl.

“Trest uložený za VC Štajerska má penalizovať potenciálnu výhodu, ktorú Racing Point mohol získať počas procesu návrhu brzdových kanálikov. Paragraf 1 dodatku 6 určuje, že tím by nemal “použiť” súčiastky na zozname (ktoré si tímy musia vyrobiť sami, pozn. red.), ktoré nenavrhol. Dá sa to vyložiť iba tak, že takéto súčiastky nesmú byť nasadené na aute počas šampionátu. Komisári však vidia gro porušenia v samotnom procese vývoja, ktorý bol ukončený dávno pred VC Štajerska,” píše sa vo verdikte.

“Avšak, toto porušenie pravidiel platí aj v prípade následného použitia inkriminovaných brzdových kanálikov na nasledujúcich podujatiach. Pre prvý protest na VC Štajerska je preto primerané uložiť trest, ktorý pokryje celý proces (ne)navrhnutia si brzdových kanálikov. Tým umožní ich nasadenie počas celej sezóny 2020,” pokračujú komisári. “Použitie brzdových kanálikov je však aj na nasledujúcich podujatiach vnímané ako porušenie športových pravidiel, avšak trest v podobe napomenutia sa zdá byť dostatočný, pretože samotné porušenie pravidiel, konkrétne nevlastný vývoj brzdových kanálikov, je dostatočne pokrytý trestom udeleným za VC Štajerska.”

Racing Point už skonštatoval, že žiadne iné brzdové kanáliky nasadiť nevie, keďže žiadne iné počas zimy ani nevyvinul. Ružový tím však bude môcť pokračovať v nasadzovaní kanálikov Mercedesu aj v priebehu tejto sezóny, keďže podľa komisárov pravidlá porušil (v dobrej viere) už počas vývoja, za čo bol potrestaný. V prípade nasledujúcich protestov tak zrejme dostane len napomenutie.

Racing Point má 24 hodín na to, aby sa rozhodol, či sa voči rozhodnutiu odvolá.

Možno vás zaujme

Komentáre