logo F1online.skF1online.sk

Vinníkov už poznáme. Čo však čaká Red Bull a spol. ďalej?

Honda, ilustračné
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Matúš Pavlík
Matúš Pavlík12. 10. 2022

Historicky prvý rok rozpočtových pravidiel je za nami a spoznali sme už aj prvé výsledky šafárenia desiatky tímov. Väčšina v tejto skúške obstála, ale taký Red Bull nie. Stále toho však veľa nevieme. Poďme sa teda pozrieť na to, čomu budú rozpočtoví hriešnici čeliť.

FIA sa vo svojom stanovisku obmedzila prakticky len na základné informácie a opäť nás necháva čakať. Nebuďme však nespravodliví, po desiatich mesiacoch od skončenia sezóny 2021, ktorej sa táto kauza týka, sme radi aj za to málo.

Vieme, že proti pravidlám sa prehrešili tri tímy, z toho iba jeden prekročil rozpočtový strop. Williams a Aston Martin sa dopustili procedurálneho porušenia pravidiel, no zmestili sa do rozpočtového stropu, avšak Red Bull nielenže nesplnil všetky požadované procesné úkony, ale tiež prekročil rozpočtový strop. To máme hneď dve porušenia pravidiel, pričom hlavne prekročenie rozpočtového stropu bude verejnosť zvlášť zaujímať, hoci sa jedná len o „menšie“ porušenie.

Proces kontroly a overovania máme za sebou, teraz prichádza proces potrestania hriešnikov. Nemáme však čakať žiadne rýchle rozuzlenie, pretože samotné pravidlá stanovujú formálny postup, ktorý je potrebné absolvovať a ktorým si teraz tímy prejdú.

Môžeme očakávať, že procedurálne porušenia pravidiel vyrieši FIA pokutou. Okrem toho, niečo také sa už stalo, keď Williams na jar nepredložil svoje podanie v stanovenom termíne. Stajňa z Grove vtedy akceptovala vinu a tiež pokutu 25-tisíc eur. Očakávame, že podobný výsledok budú mať aj procedurálne previnenia Aston Martinu a Red Bullu.

Pri prekročení rozpočtového stropu by ste však už nemali vyviaznuť tak ľahko. Tu pravidlá rozoznávajú niekoľko spôsobov, ako situáciu riešiť.

Prvým je prijatie tzv. Dohody o porušení (ABA), čo je akási obdoba dohody o vine a treste v trestnom súdnictve. Tím akceptuje, že urobil niečo nesprávne a príjme aj určité zásahy Rozhodcovskej rady FIA pre rozpočty. Základom pre tento postup je formálne priznanie porušenia pravidiel zo strany tímu a tiež prijatie trestov. Musia sa tiež vzdať akejkoľvek možnosti na odvolanie voči ABA. Treba však povedať, že súhlas s týmto procesom musia vyjadriť obe strany, teda ako tím, tak FIA.

Na oplátku za takúto formu pokory neprídu o žiadne body. Pravidlá totiž neumožňujú prostredníctvom ABA udeľovať trest straty bodov v konštruktérskom či jazdeckom šampionáte a dokonca ani individuálne zníženie rozpočtového stropu smerom do budúcna, avšak sankcie ako zvýšený dohľad, finančné tresty či menšie športové tresty budú musieť akceptovať. Prakticky tak zostávajú na stole len sankcie v podobe verejného upozornenia, zákazu štartu vo voľných tréningoch alebo kvalifikácii (nie však zákaz štartu v pretekoch) či obmedzenie aerodynamického alebo iného testovania.

Ďalšou možnosťou je predostrieť celú záležitosť Rozhodcovskej komisii pre rozpočtový strop, v ktorej rozhodujú nezávislí arbitri. Je to vlastne obdoba normálneho súdneho alebo iného sporového konania, v ktorom o prípade rozhodnú nezávislí sudcovia.

Ak sa teda Red Bull alebo Aston Martin rozhodnú neprijať ABA, alebo samotná FIA rozhodne, že vydať sa touto cestou neprinesie primeraný trest, bude nasledovať konanie pred Rozhodcovskou komisiou. Tá pozostáva zo šiestich až dvanástich sudcov volených Valným zhromaždením FIA a samotný proces je veľmi podobný klasickému súdnemu procesu.

Sudcovia si vypočujú stanoviská oboch strán, vypočujú si zástupcov jednotlivých tímov a taktiež vypočujú svedkov, ktorí sú pre daný prípad relevantní. O finálnom verdikte rozhodujú sudcovia hlasovaním a pre vynesenie rozhodnutia o vine alebo nevine stačí jednoduchá väčšina. V prípade vyrovnaného hlasovania rozhodne určený predsedajúci sudca.

Po rozhodnutí o tom, či daný tím porušil alebo neporušil pravidlá, nasleduje rozhodnutie o primeranej sankcii alebo sankciách, ktoré sudcovia vyberú zo zoznamu uvedenom v pravidlách.

V prípade nespokojnosti s rozhodnutím má tím možnosť odvolať sa na Medzinárodný odvolací súd FIA, ale ako sme videli aj po Abú Zabí 2021, takáto možnosť nie je pravdepodobná.

Aké sankcie teda môže FIA alebo arbitri zvoliť? Nuž, v prípade procedurálnych prehreškov (neskoré odovzdanie podania, nespolupracovanie s orgánmi dohliadajúcimi na dodržiavanie finančných pravidiel, poskytovanie nepresných informácií) pravidlá stanovujú, že sa potrestajú finančnou pokutou.

Jedinú výnimku predstavuje prípad, že existuje dostatok poľahčujúcich okolností. V opačnom prípade, teda pri dostatočnom počte priťažujúcich okolností, existuje možnosť udeliť menší športový trest spolu alebo namiesto finančnej pokuty.

Pokiaľ ide o prekročenie rozpočtového stropu, hoci „menšie“ porušenie do výšky piatich percent, sú tresty formulované obšírnejšie a sú, samozrejme, tvrdšie. Pravidlá hovoria, že za menšie porušenie rozpočtového stropu sa udelí „pokuta a/alebo menší športový trest“.

Existuje šesť rôznych menších športových trestov, ktoré sa môžu kumulovať, teda FIA ich môže udeliť súčasne hneď niekoľko:

  • Verejné pokarhanie,
  • Odpočítanie bodov v konštruktérskom šampionáte,
  • Odpočítanie bodov v jazdeckom šampionáte,
  • Pozastavenie účasti na súťaži (okrem trestu zákazu štartu v pretekoch),
  • Obmedzenie aerodynamického alebo iného testovania a
  • Zníženie výšky rozpočtového stropu.

Súvisiace články

Diskusia