logo F1online.skF1online.sk

Sulajem mení štruktúru FIA, hľadá výkonného riaditeľa

FIA
© FIA
Matúš Pavlík
Matúš Pavlík4. 2. 2022

Prvé kroky nového prezidenta Medzinárodnej automobilovej federácie. Mohamed bin Sulajem vo svojom programe sľúbil reformu FIA, zmenu riadiacich procesov a úplný audit organizácie. V týchto dňoch započali prvé kroky k novému poriadku, jedným z nich je aj hľadanie nového výkonného riaditeľa Medzinárodnej automobilovej federácie.

Ten bol jedným z kľúčových bodov Sulajemovho programu, a tak je pochopiteľné, že patrí k jeho prvým krokom vo funkcii. Ako sme pred časom informovali, vo štvrtok sa naozaj uskutočnilo stretnutie Svetovej motoristickej rady a aj Svetovej rady pre automobilovú mobilitu a turizmus, na ktorej došlo k vytvoreniu troch pracovných skupín.

Jedna z nich bude mať za úlohu nábor nového výkonného riaditeľa. Jej cieľom bude „pomôcť prezidentskému tímu pri určení kľúčových atribútov pre výkonného riaditeľa, ktoré sa budú vyžadovať pri riadení prevádzkových záležitostí federácie“.

Jej úlohou tiež bude stanoviť rozpočet pre náborový proces a zostaviť krátky zoznam vhodných kandidátov.

Druhá pracovná skupina má za úlohu preskúmať riadenie vo vnútri organizácie, vybrať pre túto úlohu nezávislého konzultanta a „identifikovať najdôležitejšie problémy v riadiacej štruktúre FIA“. A napokon, tretia pracovná skupina bude mať na starosti audit, vyberie nezávislú audítorskú firmu a „identifikuje najdôležitejšie problémy spojené s finančnými praktikami vo vnútri FIA“.

„Pre FIA začína nová éra, skrz vytvorenie riadiaceho rámca založeného na otvorenosti a globálnej rozmanitosti,“ povedal bin Sulajem. „Toto je kľúčový pilier našej stratégie a srdečne ďakujem členom svetových rád za schválenie zmien.“

Súvisiace články

Diskusia