FIA si určila minimálne “kvóty” na ženy v rozhodujúcich pozíciách | Magazín F1 - F1online.sk

FIA si určila minimálne “kvóty” na ženy v rozhodujúcich pozíciách

fotka k článku undefined
zdroj: FIA

Medzinárodná automobilová federácia pokračuje vo svojej iniciatíve s názvom #PurposeDriven, ktorej cieľom je podporiť okrem iných oblastí i diverzitu v motoršporte. Ruku k dielu pridala aj ona samotná. V dôsledku veľkého nepomeru medzi mužmi a ženami v exekutíve stanovila minimálne počty žien.

V Ženeve a vo virtuálnom priestore sa minulý týždeň uskutočnila výročná schôdza FIA. Na nej bolo odklepnutých niekoľko zmien ohľadom roku 2021 vrátane spomínaného zvýšenia zastúpenia žien.

“Schôdza sa zhodla na ujasnení stanov pojednávajúcich o dôležitosti dosiahnutia vyváženejšieho zastúpenia pohlavia a rasy, o vytváraní diverznejšej a inkluzívnejšej kultúry a zabezpečení lepšej reprezentácie mužov a žien v rámci Svetovej motoristickej rady a senátu,” píše sa vo výsledkoch rokovaní.

“Schôdza sa zhodla na úprave zloženia Svetovej motoristickej rady tak, aby zahŕňala aspoň troch zástupcov každého pohlavia medzi viceprezidentmi pre šport a zvolenými členmi.” Momentálne sú v 28-člennej Svetovej motoristickej rade len dve ženy.

Kompetentní odklepli aj zmeny v Senáte FIA, ktorý spadá priamo pod Svetovú motoristickú radu a rieši predovšetkým finančné otázky a všeobecnú politiku organizácie. Po novom v ňom musia pôsobiť aspoň tri ženy. Poznamenajme, že senát má dvanásť členov, zvyšné štyri stoličky patria prezidentovi Senátu FIA, prezidentovi FIA a dve viceprezidentom.

“Ide nám o vyšší zmysel, čo je súbor záväzkov FIA,” vysvetľuje Jean Todt, prezident FIA. “Tie sa týkajú bezpečnosti, bezpečnosti na cestách, životného prostredia, rovnosti pohlaví, diverzity. Je to globálne.”

“Dnešné ráno bolo veľmi dôležité, pretože prvýkrát bola stanovená povinnosť zahrnúť do Svetovej motoristickej rady aj ženy, a tiež mať ženy v Senáte FIA. Potrebujeme to dosiahnuť,” dodal.