logo F1online.skF1online.sk

FIA požaduje od Rusov a Bielorusov aj čestné prehlásenie

FIA
© FIA
Matúš Pavlík
Matúš Pavlík4. 3. 2022

Medzinárodná automobilová federácia urobila ďalší krok smerom k sprísneniu kritérií pre pretekárov s ruskou a bieloruskou licenciou, ktorí sa chcú zúčastniť pretekov pod jej hlavičkou. Nadviazala tak na svoje utorkové stanovisko, v ktorom síce Rusom a Bielorusom pretekať nezakázala, avšak prijala viacero reštriktívnych opatrení. Tie teraz finalizovala a konkretizovala.

Jedine po neutrálnou vlajkou FIA a bez národných farieb, symbolov či hymny. Také boli prvotné podmienky stanovené federáciou pre pretekárov z Ruska a Bieloruska. Tie teraz konkretizovala a stanovila aj proces, ktorým si bude vynucovať ich dodržiavanie.

„FIA naďalej starostlivo monitoruje dianie na Ukrajine a vyhradzuje si právo podniknúť akékoľvek ďalšie kroky alebo zaviesť ďalšie opatrenia, vrátane krokov smerujúcich k zaisteniu jej záväzkov vyplývajúcich zo sankčného režimu alebo zmlúv, ktorými je FIA viazaná,“ uvádza federácia.

Jazdci tak boli otvorene upozornení na to, že v Paríži ešte nemuseli povedať posledné slovo. Medzinárodná automobilová federácia môže prijať ďalšie nariadenia.

FIA tiež vyžaduje, aby ruský alebo bieloruský jazdec, ktorý sa chce zúčastniť súťaže pod jej vlajkou, podpísal čestné prehlásenie. Mazepin by tak musel pred začiatkom sezóny podpísať okrem iného aj to, že:

  • Bude dodržiavať rozhodnutie Svetovej motoristickej rady z 1. marca 2022 a berie na vedomie, že akékoľvek jeho odmietnutie alebo nedodržanie, znamená porušenie článku 12.2.1.e Medzinárodného športového kódexu, čo môže mať za následok udelenie trestu alebo sankcie,
  • Berie na vedomie záväzok FIA vyjadriť solidaritu ľuďom na Ukrajine, Ukrajinskej automobilovej federácii a všetkým, ktorí v dôsledku toho konfliktu trpia,
  • Nebude verejne ani prostredníctvom sociálnych sietí predvádzať ruské a bieloruské národné symboly, vlajky alebo farby,
  • Berie na vedomie, že sa môže podujatí zúčastniť len ako individuálny a neutrálny jednotlivec, v žiadnom prípade nie ako reprezentant Ruska alebo Bieloruska, a ďalšie.

Súvisiace články

Diskusia