logo F1online.skF1online.sk

FIA zasiahla proti flexibilným krídlam. Tímy majú na nápravu len pár dní

Aston Martin AMR21, predné krídlo
© Aston Martin
Tomáš Masár
Tomáš Masár30. 8. 2023

Niektoré z tímov štartového poľa sa budú musieť po Veľkej cene Talianska popasovať s novou výzvou – úpravou flexibilných predných a zadných krídel. Medzinárodná automobilová federácia (FIA) sa totiž domnieva, že niektoré celky obchádzajú pravidlá neustálym prinášaním takých či onakých vylepšení, a už dávno sa pohybujú za hranicou legálnosti.

V súvislosti s flexibilitou krídel sa v tejto sezóne spomína niekoľko tímov, ale najmä Aston Martin. V kuloároch sa šepká, že stajniam bolo okolo VC Azerbajdžanu odporučené upraviť konštrukciu svojich predných krídel tak, aby neporušovali pravidlá. Možno aj toto je jeden z dôvodov, prečo Aston Martin po vydarenom úvode mierne stratil dych.

Tímy sú však vynaliezavé a flexibilné predné krídlo Aston Martinu sa — v novom prevedení — malo dočkať svojho návratu, údajne na VC Singapuru. Po predstavení technickej direktívy TD018 sa tak však pravdepodobne nestane.

Práve direktíva, ku ktorej sa dostali reportéri portálu motorsport.com, naznačuje, že FIA podozrieva tímy z veľmi prešpekulovaného obchádzania technických pravidiel.

V článku 3.2.2 technických predpisov sa jasne uvádza, že všetky komponenty, ktoré ovplyvňujú aerodynamický výkon auta, musia byť pevne zabezpečené a nepohyblivé vzhľadom na ich referenčný rámec definovaný v článku 3.3. Okrem toho musia tieto komponenty za každých okolností vytvárať jednotný, pevný, súvislý a nepriepustný povrch.

FIA sa rozhodla konať po tom, čo dospela k záveru, že tímy využívajú sofistikované systémy, ktoré otáčajú časti predného a zadného krídla spôsobom, ktorý nemožno odhaliť statickými záťažovými testami. Federácia uvádza predovšetkým štyri spôsoby, ktorým stajne obchádzajú technické pravidlá, resp. záťažové testy, no ich skutočný počet je pravdepodobne oveľa vyšší.

Za ilegálne považuje

  • Prvky krídla, ktoré sa môžu posúvať vertikálne, pozdĺžne, alebo priečne vzhľadom na karosériu, ku ktorej sú pripevnené.
  • Prvky krídla, ktoré môžu rotovať vzhľadom na karosériu, ku ktorej sú pripevnené, ako napríklad otáčanie okolo bodu upevnenia.
  • Konštrukcie, ktoré využívajú elastomerické tesnenia, poddajné časti profilu krídla alebo tenký flexibilný laminát na spoji, ktorý sa môže buď zdeformovať, vychýliť z roviny alebo skrútiť, aby umožnil lokalizované vychýlenie vzhľadom na karosériu, ku ktorej je komponent pripevnený.
  • Dizajn, ktorý využíva „mäkké“ zadné hrany krídlových prvkov, v snahe zabrániť „lokalizovanému praskaniu“ v dôsledku flexibility konštrukcie komponentov.

Jediné povolené výnimky sú v oblasti montáže podlahy, karosérie v prednej časti podlahy, a otvorov na utesnenie klapiek predných krídel.

FIA už v minulosti podozrievala tímy z obchádzania pravidiel a spravidla postupovala cestou sprísňovania záťažových testov. Na niektorých inžinierov však bola krátka. S istou dávkou šikovnosti sa im totiž darí predstavovať riešenia, ktoré spĺňajú všetky statické záťažové testy, no v reálnych podmienkach sa predsa len ohýbajú či rotujú.

Preto sa tentoraz rozhodla pre iné riešenie – každá jedna zo stajní bude povinná zaslať Medzinárodnej automobilovej federácii technické výkresy a prierezy, na ktorých budú zobrazené upevnenia prvkov predného krídla k nosu, prvkov zadného krídla ku koncovým lištám, zadnej nárazovej konštrukcii a pylónom. Tímy budú musieť taktiež dodať podrobné obrázky, ktoré znázorňujú upevnenia pylónov zadného krídla k zadnej nárazovej konštrukcii.

FIA tak bude môcť lepšie pochopiť, ako boli komponenty krídel navrhnuté a zistiť, či sa niektorý z tímov s pomocou šikovných trikov pohybuje „za hranou zákona“ alebo nie.

„Deadline“ na zaslanie požadovaných dokumentov je stanovený na 8. septembra, čo znamená, že v Monze bude ešte tímom umožnené nasadiť potenciálne nelegálne krídla. V Singapure však už prípadní previnilci budú musieť sekať dobrotu, lebo inak príde trest.

Súvisiace články

Diskusia